Média

Skupina Galthilion pravidelne spolupracuje s médiami. Zúčastňujeme sa tiež rozličných konferencií, kde prezentujeme naše poznatky o tanci a odievaní, robíme živú dekoráciu pri oficiálnych príležitostiach a spolupracujeme s filmármi na dokumentoch a celovečerných filmoch.

V roku 2012 sme spolupracovali v relácii Nebíčko v papuľke. V roku 2015 sme sa podieľali na tvorbe a prezentácii choreografií pre rozprávku Johankino tajomstvo v produkcií RTVS.

Ukážka z magazínu Epicure, ktorý niekoľko čísiel venoval móde. V roku 2011 vznikli preto i nasledujúce fotografie: