Otvorenie gotického krídla Krásna Hôrka - 30.4.2011